Kyrkan smyckad för musikgudstjänst 20 juni 2019

Kyrkan smyckad för musikgudstjänst 20 juni 2019

Gudstjänster/Högmässor

Andra söndagen i fastan

5 mars 2023 kl. 16.00


Gudstjänst - präst Johannes Kannas


KyrkkaffePåskdagen


9 april 2023 kl. 16.00


Gudstjänst - präst Christian Fehn


Kyrkkaffe


Femte söndagen i påsktiden


7 maj 2023 kl. 16.00


Högmössa - präst Johannes Kannas


Kyrkkaffe


Dela den här sidan