Fjällbygden - väglöst land

Lång och riskfylld väg till kyrkan i Hjärtum resp. Forshälla

Enligt dödboken så drunknade fem personer vid Koön i Öresjö 30 april 1797 efter ett kyrkobesök. Bland dem Dragon Lars Lejon, 48 år och flera läsbarn. (Förutom Lars Lejon, Anders Svenungsson i Breviks son 21 år och dotter 16 år. Lars Andersson i Ingelstorps dotter, 14 år samt torparen Anders Olsson från Ingelstorp, 43 år.)

Även om Väne-Ryrs kyrka låg närmare än Forshälla och Hjärtums kyrkor, så fick barnen i Öresjö Rote respektive Stenshults Rote (dvs. Fjällbygden) inte använda sig av denna kyrka vid konfirmationsundervisningen. Dessutom utövades vinterläsning i Hjärtum och Forshälla, vilket innebar lång gångväg i mörker. 

Eftersom det inte fanns några riktiga vägar i Fjällbygden, så var också transporten av likkistorna ett problem, särskilt vintertid t.ex. om isen på Öresjö inte var säker. Då kunde det dröja månader innan begravningen kunde genomföras. 

Kapellet ägs inte av Svenska Kyrkan, utan av en stiftelse (Stiftelsen Fjällbygdens kapell). Orsaken till detta är att kapellet betjänar såväl Forshälla som Hjärtums församlingar. 

1930 års konfirmander i Djurhults kapell

1930 års konfirmander i Djurhults kapell

Dela den här sidan